het Process

Coaching Style

1

Kennismaking

Bij de kennismaking gaan we onderzoeken wat de vraag is waarop je wil reflecteren. Mijn stijl van coachen is oordeelvrij, uitdagend en direct, gericht op het pakken van eigen regie. Dit doe ik door het voorhouden van een spiegel en reflecterende vragen te stellen, om uit te diepen waar mogelijk blokkades zijn of worden ervaren. Ik geef terug wat opvalt in woord, gedrag en expressie.

2

Vragen

Ik stel oordeelvrije vragen, welke jou in staat stellen om in alle vrijheid en veiligheid kwetsbaar naar jezelf te kunnen zijn en te komen tot het hardop kunnen zeggen wat je werkelijk voelt en vindt. Dat levert doorgaans inzicht en doorzicht op in de wensen, drijfveren en gedrag van waaruit je nieuwe mogelijkheden kan aanboren en ontwikkelen. Naast het praten, ga je ook in de praktijk aan de slag met deze inzichten en mogelijkheden.

3

Spiegelen

Vanuit benieuwdheid naar jou stel ik vragen en geef terug wat dit bij mij oproept. Ook deze directe feedback wordt gegeven middels spiegelen en reflecterende vragen of suggesties. Ik besef dat dit vragen kunnen zijn die je zelf ook stelt, echter waarop je mogelijk nog niet kan reageren als je ze aan jezelf stelt.

4

Maatwerk

Tijdens mijn coaching ben ik gedreven om met jou het beste uit jezelf op te diepen en anders te gaan kijken naar barrières en knelpunten, die het leven onnodig verzwaren of ingewikkeld maken. Maatwerk noem ik dit, waarbij ik naar de totale mens en zijn omgeving kijk.

5

Balans

Ook probeer ik een balans te vinden tussen het hoofd en het hart (rede/ verstand en gevoel). Ik maak hiervoor gebruik van verschillende methodes en invalshoeken. Daar ieder mens uniek is, mag je maatwerk verwachten. Voor de gewenste ontwikkeling ben jij zelf het belangrijkste instrument. Ik zie mijzelf in dit proces als hulpmiddel en inspirator.

6

Resultaat

Het resultaat, dan wel het behalen van het doel, is vooral wat je zelf aan inzichten opdoet en of jij je deze eigen wil maken of niet. Ik geniet ervan als jij extra of andere inzichten hebt gekregen in je belemmeringen, drijfveren en mogelijkheden. Mijn uitdaging is dat jij deze kan erkennen en omarmen om zo te komen tot het maken van eigen keuzes en het nemen van eigen regie, waardoor je vrijheid kan gaan ervaren.

Afspraken, individueel & voor teams

Met het team of de individuele persoon maak ik duidelijke afspraken omtrent het doel of thema, of we kiezen voor 5 sessies met een evaluatie en mogelijk een vervolg.