Privacy beleid (register van verwerkingsactiviteiten) De Flow

Verwerkingsactiviteiten persoonsgegevens in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Flow verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgevers waarvoor in het verleden diensten zijn verricht, van de huidige opdrachtgevers en van mogelijke potentiële opdrachtgevers (verder genoemd als opdrachtgever).

Het betreft de volgende persoonsgegevens:

NAW, functies (zoals directeur of eigenaar), telefoonnummers en de nummers van KvK inschrijvingen. Daarnaast kunnen er e-mail, sms, whatsapp of andere berichten bewaard worden.

Deze gegevens worden gebruikt om de diensten uit te kunnen voeren en deze worden bewaard ten behoeve van het relatiebeheer en/of acquisitie- en marketingdoeleinden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van De Flow of die van een derde partij.

De gegevens worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover De Flow beschikt. De Flow verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij De Flow van tevoren hiervoor toestemming van de opdrachtgever heeft verkregen.

De informatie wordt niet met derden, landen en/of internationale organisaties buiten de EU gedeeld tenzij De Flow van tevoren hiervoor toestemming van de opdrachtgever heeft verkregen.

De bewaartermijn van deze gegevens is 5 jaar na afsluiting van de opdracht. Op verzoek van de opdrachtgever worden de persoonsgegevens verwijderd, mits deze niet meer relevant zijn voor de uitvoering van diensten. Informatie over het recht op beperking van verwerking en de verdere AVG is te lezen op de site: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Met betrekking tot de website van De Flow:

De website van De Flow maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Functionele Cookies hebben puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te optimaliseren.

Analytische en tracking cookies houden het surfgedrag anoniem bij. Bij een eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over het gebruik van deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen hiervan. Deze informatie wordt gebruikt om onze website te verbeteren.

Afmelden voor het gebruik van cookies kan eventueel door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie welke eerst is opgeslagen via de instellingen van je eigen browser op elk moment verwijderen.

Met betrekking tot de uitvoering van opdrachten:

Voor alle overige gegevens, die worden verwerkt in het kader van een uitvoering van een opdracht, gelden de artikelen over geheimhouding en zorgvuldigheid, ook opgenomen in de overeenkomsten van opdracht.

Artikel over Geheimhouding en zorgvuldigheid vanuit de overeenkomsten van opdracht:

Elk van de partijen en eventuele door de Opdrachtnemer in het kader van deze overeenkomst in te schakelen personen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die hen in het kader van de overeenkomst ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, dan wel waarvan partijen het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs hadden kunnen begrijpen.

Elk van de partijen zal bij het gebruik van de informatie, die haar ter kennis is gekomen in het kader van de overeenkomst, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.

Verzoek tot wijzigingen:

Opdrachtgevers, die de persoonsgegevens willen laten wijzigen, kunnen hiervoor contact opnemen met:

De Flow

Jolinda Beumer, eigenaar en beheerder persoonsgegevens

Vlasakker 27
7392 BC Twello

Telefoon: 06 22168304