Ondersteunen, adviseren, begeleiden van organisaties

Inmiddels heb ik vele jaren ervaring als manager, vooral op het tactisch en strategisch niveau binnen organisaties. Door deze praktijkervaringen en de theoretische ondergrond vanuit studies heb ik veel kennis opgedaan, die ik graag wil inzetten middels interim management in verschillende organisaties. Ik geniet er van om mijn kennis en ervaring te delen en op deze manier andere organisaties te ondersteunen, adviseren en begeleiden in hun ontwikkelingsprocessen.

Doordat de periode afgebakend is, waarin ik als interim manager binnen een organisatie actief ben, kan ik een objectief beeld vormen. Ik ben immers geen onderdeel van de bedrijfscultuur en word niet gehinderd door bedrijfsgewoontes. Wel kan ik zichtbaar maken waar er behoefte is aan veranderingen en welke mogelijkheden er zijn om deze tot stand te brengen. Als interim manager geef ik sturing aan de introductie en implementatie van deze ontwikkelingen.

INZETBAARHEID

Noodopvolging

Vertrek van een manager en er is nog geen geschikte opvolger gevonden.

Crisismanagement

Het oplossen van acute noodsituaties. Behouden van rust, creëren van overzicht en adequaat handelen. 

Tijdelijk vervanging

Bijvoorbeeld bij zwangerschapsverlof van een manager of ziektevervanging voor een manager.

Mijn voorkeur gaat uit naar opdrachten met een looptijd tot maximaal een jaar.

Gezien mijn ervaringen ben ik vooral gericht op de branche van de overheid, non-profit en organisaties in zorg en welzijnssfeer.

In mijn werken ben ik gericht op de opdracht en houd ik het verderliggende doel, de missie en de visie van de opdrachtgever goed in de gaten: het lonkend vergezicht aan de horizon.